FAQ

Vad är polyuretanisolering?

Polyuretanisolering är en tvåkomponentsprodukt i vätskeform som med särskild utrustning sprayas med högtryck i utrymmen där den expanderar upp till 80 gånger sin ursprungliga volym inom några sekunder och sedan stelnar till fast form. Det är en miljövänlig produkt som går att använda till en mängd olika saker: bland annat som supereffektiv, miljövänlig isolering för byggnader. Isoleringen kallas polyuretanisolering, sprayisolering eller expanderande isolering.

Hur länge har den här typen av isolering funnits?

Sprayisolering har funnits i över 30 år. Ursprungligen användes den primärt inom kylskåp och liknande produkter och innehöll från början karbamidformaldehyd och även CFC (klor-fluor-kol-föreningar) vilket inte längre används då det är klassat som hälsofarligt. Dagens isolering innehåller ingen karbamidformaldehyd eller CFC utan istället miljövänliga ämnen som har noll påverkan på ozonlagret.

Är sprayisolering miljövänligt?

Ja, produkten är miljövänlig och säker och studier visar att den inte släpper ut giftiga gaser eller kemikalier i miljön.

Hur är det med mögel?

För att mögel skall kunna överleva och växa krävs fukt, värme och en näringskälla för möglet. Polyuretanisolering innehåller ingen näring och kan därför inte ge näring till mögel. Utöver att inte själv kunna mögla så eliminerar även sprayisoleringen luftgenomträngning i de utrymmen där den applicerats och därmed även möjligheten till kondens och minimerar risken för att fukt samlas.

Hur är det med brand och antändlighet?

Isoleringen bidrar inte som bränsle vid en brand och kan inte fatta eld på egen hand när brandkällan avlägsnats. Den förstörs däremot av eld som vilken annan isolering som helst så byggbranschens standardregler för brandskydd gäller vid användande av isoleringen.

Om det brinner, avger isoleringen farliga ämnen?

Vid händelse av brand avges det, precis som från alla organiska material, vissa ämnen från isoleringen. Det avges en mängd olika gaser där koldioxid och kolmonoxid är de huvudsakliga. Sprayisoleringen är likvärdigt med andra isoleringsmaterial på denna punkt.

Absorberar isoleringen vatten?

Nej. Om en bit polyuretanisolering placeras i vatten så flyter den och när den plockas upp ur vattnet torkar den snabbt och har inte tappat någon av sina isoleringsegenskaper.

Kan isoleringen orsaka att metaller korroderar/ärgar/rostar?

Nej, isoleringen är varken alkalisk eller sur och lämpar sig därför mycket väl att använda till metallkonstruktioner.

Hur är det med skadedjur och insekter?

Isoleringen innehåller inget näringsvärde och lockar därför inte skadedjur att äta av den. Den är även helt tätslutande och hindrar därmed insekter och liknande att ta sig in i håligheter i byggnationen. Skulle ett djur dock få för sig att gnaga sig igenom så går inte det att förhindra.

Komprimeras isoleringen med tiden?

Nej, polyuretanisoleringen kommer inte att sjunka ihop eller på något annat sätt tappa sina isolerande egenskaper så länge huset står kvar.

Är det dyrt?

Nej. Som alla riktiga lösningar så är polyuretanisolering mycket kostnadseffektivt. Utöver dess isolerande egenskaper så eliminerar det även de bekymmersmoment som traditionell isolering orsakar. Korrekt utförd installation av någon av våra utbildade installatörer garanterar dig en ekonomiskt hållbar lösning för dina isoleringsbehov för extremt lång tid.

Kan jag installera sprayisolering själv?

Nej, sprayisolering måste installeras av en godkänd installatör. Det finns för övrigt ingen appliceringsutrustning lämpad för hemmabruk.

Foamking Isolering på riktigt

Hur kan en frys hålla -20°C med 3 cm tunna väggar och ändå ha AAA i energianvändning? Hur kan dom tunna väggarna i ett flygplan kännas varma när flygplanet färdas i 800 km/h i -40°C på 10 000 meters höjd?

Svaret är: Högeffektiv polyuretanisolering. Foamking är marknadsledande leverantör av högeffektiv polyuretanisolering för fastigheter i Norden. Foamking säljer inte bara polyuretanprodukter utan utför all sprayisolering själv och håller i egna appliceringsutbildningar och har ett väl utarbetat egenkontrolls-och arbetsmiljösystem som tagits fram i samarbete med Statens Provningsanstalt. Vi är speciellt stolta över vår leverantörs dedikerade utveckling av produkterna som möjliggjort att vi nu ligger bedömda på Sunda Hus. Tveka inte att höra av er till ert närmaste försäljningskontor om ni har några frågor. Vår vision är att fortsätta tillhandahålla högeffektiv isolering till stora som små kunder.


Facebook
Snabba och rena applikationer
permanenta funktioner
Sund livsstil

Spray skumisolering

Spray skumisolering är den mest avancerade formen av isolering i dag. PUR isolering används som isoleringsskum för att få högst kvalitét, utmärkt vattentäthet och bra ljudisolering.

Dess hemlighet består i en speciell polyuretanmassa. Denna består av två komponenter som blandas med hjälp av särskild teknik på plats under appliceringen.

Applicering sker i form av en spray applikation. När det isolerande PUR-skummet appliceras på området expanderar volymen hundrafalt och hårdnar därefter. Allt på bara några få minuter.

Studie av värmeförlust i en fastighet

45 % golv, väggar och tak
20 % ventilation
20 % eldstäder etc
15 % dörrar och fönster

Map Authorized Partners

Kontaktformulär

kod

NYHETER I vårt företag

Foamking söker nya Entreprenörer i Sverige och Finland

19.6.2016

 Foamking söker nya Entreprenörer i hela Finland

I Sverige söker vi i områdena Karlstad, Jönköping och Kalmar med omnejd.

Foamking stolt leverantör till Icehotel 365

21.6.2016

När man skulle bygga ett hotell som skall klara att hålla 5-C året om och endast drivas med solceller krävdes det en isolering som håller sina värden i alla väder, och valet föll på vår Fjärde generationen sluten cell.

För mer info om Icehotel se: http://www.icehotel.com/sv/om-icehotel-sv/icehotel-oppet-aret-runt/