Sluten Cell Polyuretan

Stängd cell spray polyuretan isolering är det mest praktiskt effektiva isolerande material som är kommersiellt tillgängligt. Stängd cell polyuretan isolering fungerar som ångspärr, isolering samt luftspärr. Stängd cell har liknande egenskap som Öppen cell isolering: det sprayas i vätskeform direkt mot underlaget och bildar en sömslös och permanent täckning över och runt även de mest svåra former. Det expanderar till 50 gånger dess flytande volym och fyller sprickor och skarvar och är perfekt för tex krypgrunder där det bildar en kontinuerlig isolerande luftbarriär som består livet för byggnaden.

Med ett av de högsta R-värdena per cm för isolerande material tillgängligt hjälper Stängd cell polyuretan isolering till att minska energianvändningen, öka ekonimibesparingen och samtidigt förbättra byggnadens komfort och samt inomhusluftens kvalitét och komfort. Damm och andra yttre föroreningar kan inte infiltrera byggnaden på grund av isoleringens kontinuerlig lufttäta sigill.

Stängd cell är även en grön produkt med en unik formel och innehåller inga ozonnedbrytande kemikalier, såsom klorfluorkarboner, HCFC eller cellulosafibrer, formaldehyd och asbest. Inga gifter släpps efter installationen. Eftersom det aldrig sönderdelas eller försämras finns ingen oro för att skadliga fibrer eller gaser flyr till luften i framtiden. Stängd cell isolering lägger också till strukturell styrka, vilket innebär att styrkan i en konstruktion kan öka med upp till 300 %.

Stängd cell

Stängd cell polyuretan spray skum är bland de mest effektiva isoleringsmaterial kommersiellt tillgängliga. Stängd cell isolering inkorporerar en isolerande gas som finns kvar i cellerna vilket leder till mycket effektiv isolerande egenskap i materialet. Dessutom ger denna produkts stängda cell en mycket effektiv luftbarriär, mycket lågt vatten- och gasgenomsläpp (ofta kallad "Perm" betyg) samt utmärkt motståndskraft mot vatten. Den vanligaste densiteten för stängd cel  polyuretanskum är ungefär 41 kg/m3. Stängd-cell uretancellplast kännetecknas vanligtvis av deras stelhet och styrka utöver dess höga R-Värde. Studier visar också att väggens styrka kan fördubblats eller tredubblats när stängd cellskum används. Vissa av våra produkter är även godkänt som radonspärr i grundkonstruktioner.

Fördelar

 • Alla värden och godkännanden är bekräftade av oberoende testinstitut
 • Helt skarvfri och utan fästpunkter
 • Energibesparingar på upp till 70 %
 • Hindrar termiska broar
 • Den minskar eller eliminerar värmeöverföring genom konstruktionen
 • Förhindrar infiltration av allergener och damm
 • Perfekt lufttätt och ångspärr
 • Minskar kraftigt kostnaden för uppvärmning/kylning
 • Bedömd i Sunda Hus
 • Stöder inte mögelpåväxt
 • Snabbast payback/investering av alla isoleringsmaterial

Foamking Isolering på riktigt

Hur kan en frys hålla -20°C med 3 cm tunna väggar och ändå ha AAA i energianvändning? Hur kan dom tunna väggarna i ett flygplan kännas varma när flygplanet färdas i 800 km/h i -40°C på 10 000 meters höjd?

Svaret är: Högeffektiv polyuretanisolering. Foamking är marknadsledande leverantör av högeffektiv polyuretanisolering för fastigheter i Norden. Foamking säljer inte bara polyuretanprodukter utan utför all sprayisolering själv och håller i egna appliceringsutbildningar och har ett väl utarbetat egenkontrolls-och arbetsmiljösystem som tagits fram i samarbete med Statens Provningsanstalt. Vi är speciellt stolta över vår leverantörs dedikerade utveckling av produkterna som möjliggjort att vi nu ligger bedömda på Sunda Hus. Tveka inte att höra av er till ert närmaste försäljningskontor om ni har några frågor. Vår vision är att fortsätta tillhandahålla högeffektiv isolering till stora som små kunder.


Facebook
Snabba och rena applikationer
permanenta funktioner
Sund livsstil

Spray skumisolering

Spray skumisolering är den mest avancerade formen av isolering i dag. PUR isolering används som isoleringsskum för att få högst kvalitét, utmärkt vattentäthet och bra ljudisolering.

Dess hemlighet består i en speciell polyuretanmassa. Denna består av två komponenter som blandas med hjälp av särskild teknik på plats under appliceringen.

Applicering sker i form av en spray applikation. När det isolerande PUR-skummet appliceras på området expanderar volymen hundrafalt och hårdnar därefter. Allt på bara några få minuter.

Studie av värmeförlust i en fastighet

45 % golv, väggar och tak
20 % ventilation
20 % eldstäder etc
15 % dörrar och fönster

Map Authorized Partners

Kontaktformulär

kod

NYHETER I vårt företag

Foamking söker nya Entreprenörer i Sverige och Finland

19.6.2016

 Foamking söker nya Entreprenörer i hela Finland

I Sverige söker vi i områdena Karlstad, Jönköping och Kalmar med omnejd.

Foamking stolt leverantör till Icehotel 365

21.6.2016

När man skulle bygga ett hotell som skall klara att hålla 5-C året om och endast drivas med solceller krävdes det en isolering som håller sina värden i alla väder, och valet föll på vår Fjärde generationen sluten cell.

För mer info om Icehotel se: http://www.icehotel.com/sv/om-icehotel-sv/icehotel-oppet-aret-runt/