Projektbeskrivning

Vi har hjälpt ett antal åkerier med att tilläggsisolera flak på lastbilar som transporterar asfalt med mera. För dem är det viktigt att kunna hålla temperaturen uppe, och dessutom göra de på ett så effektivt sätt som möjligt. Foam Kings isoleringslösning avhjälpte den problematik med värmeförluster som fanns innan och nu rullar det många varma leveranser längs med våra vägar.