Isolering för kommun

Innovationer för bättre medborgarservice

Sedan 2011 har Foam King hjälpt ett hundratal kunder inom kommun och offentlig sektor med att skapa värde för medborgarna, den offentliga verksamheten och samhället i sin helhet genom framgångsrika isoleringsprojekt. I Sverige finns vi alltid nära dig genom våra strategiskt utvalda isoleringsstationer från norr till söder.

Foam King hjälper myndigheter, kommuner och landsting

I dagens samhälle är hållbarhet och energieffektivitet lika naturligt och viktigt som elektricitet. Förväntningarna att kunna leverera miljöanpassade lösningar är idag höga – och offentliga byggnader är inget undantag. Foam Kings isoleringslösningar gör det möjligt för offentlig sektor att erbjuda både medborgare och offentliganställda byggnader och boenden med bästa energivärden.

Vi förser myndigheter, kommuner och landsting med lösningar där vi förbättrar inomhusklimatet och minskar energikonsumtionen enligt gällande byggnormer.

Foam King erbjuder offentliga organisationer flexibla och lönsamma lösningar som är anpassade efter varje enskilt upphandlingsuppdrag.

Kontakta oss för mer information och en kostnadsfri offert.

Referenser och samarbetspartners


Lucas Söderholm
Panel, kylrum, frysrum, viltkyl, jakt, tillbehör, kommun, produkter
lucas@foamking.se
070-995 15 45