Detta är den sista delen i vårt tredelade resultattänkande och utan tvivel den svåraste att kvantifiera, men ändå finns det tydliga samhälleliga fördelar med PU-isolering.

Problemställning

Effekterna av global uppvärmning är potentiellt förödande och påverkar miljoner människor varje år. Försörjningstryggheten är ett ökande bekymmer eftersom tillgången till importerad energi kan hotas av politiska agendor. Energipriserna ökar och resurserna med fossila bränslen krymper. Bränslefattigdom, med alla dess risker för hälsa och välbefinnande utsätter de mest sårbara medlemmarna i vårt samhälle för risker.

Lösning

Isolering kan inte lösa världens alla problem, men som vi redan har sett kan vi bidra avsevärt genom att göra våra byggnader mer energieffektiva. Vi kan skära ner CO2-­utsläppen och ta tag i den globala uppvärmningen, och vi kan minska på elräkningarna och göra vår livs­ och arbetsmiljö bekvämare. Den bidrar också till att tackla problemen för människor som inte har råd att köpa bränsle (bränslefattigdom), förbättrar hälsan och är källan till ett stort antal jobb.

Att minska den totala efterfrågan på energi är ett viktigt steg i riktningen mot att öka försörjningstryggheten, att göra lokal mikro­ eller makroproduktion till en mer lättillgänglig försörjningskälla som tillgodoser en stor efterfrågan. Och igen, det ökar möjligheten till jobb.

Fördelarna

Produktion, distribution och installation av PU­-isolering kan bidra till en ökad sysselsättning, till att hålla ihop samhällen och bibehålla levnadsstandarder.

Att erbjuda prisvärda och hållbara energieffektiva bostäder bidrar till en minskning av bränslefattigdomen och skyddar de mest sårbara medlemmarna i vårt samhälle.

Att skapa jobb och minska bränslefattigdomen minskar även trycket på sjukvård och brottsbekämpande myndigheter och det ger ekonomin en skjuts framåt genom att frigöra disponibla inkomster.

Energieffektiva byggnader ger ökad bekvämlighet i våra livs­ och arbetsmiljöer.

Miljöpåverkan – Sammanfattningsvis erbjuder PU-isolering:

  • Hjälp till att bekämpa effekterna av den globala uppvärmningen
  • Försörjningstrygghet – reducerar beroendet av importerad energi genom att minska efterfrågan
  • Sysselsättning – nya lokala jobb i hela försörjningskedjan
  • En minskning av bränslefattigdomen – tack vare lägre elräkningar
  • Sundare och behagligare byggnader

Var och en av dessa aspekter sammantaget ger en produkt som kan erbjuda flera samhälleliga fördelar, från tillverkning och under hela livscykeln.

Ladda hem broschyr (PDF)


Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™, konstruktör
magnus@foamking.se
070-813 60 06

Lucas Söderholm
Panel, kylrum, frysrum, viltkyl, jakt, tillbehör, kommun, produkter
lucas@foamking.se
070-995 15 45

Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™
magnus@foamking.se
070-813 60 06