Meddelande

  Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från vårt webbformulär kommer att behandlas. Vi sparar och behandlar personuppgifter så som namn, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post info@foamking.se.
  Läs mer på sidan Integritet / GDPR.

  Magnus Vigstrand
  Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™
  magnus@foamking.se
  070-813 60 06


  Peter Nilsson
  Kommun, konstruktör, produkter
  peter@foamking.se
  073-033 23 03


  Lucas Söderholm
  Panel, kylrum, frysrum
  lucas@foamking.se


  Lucas Söderholm
  Viltkyl, jakt, tillbehör
  lucas@foamking.se
  070-995 15 45


  Lotta Hansen
  Ekonomi
  lotta@foamking.se

  Offertförfrågan