Foam King Privat

Från och med den 1 oktober 2021 är det möjligt för fastighetsägare att få ekonomiskt stöd av staten när de gör energieffektiviseringar av flerbostadshus.

Detta innebär att du som fastighetsägare har rätt till ekonomiskt stöd när du energieffektiviserar och energioptimerar dina fastigheter.

Foam King har både produkterna och kunskapen för att ge dina fastigheter ett effektivt klimatskal utan att förlora boyta.

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att sänka dina uppvärmningskostnader och spara både energi och pengar.

Nedan kan du läsa mer om hur du kan få stöd för att energieffektivisera flerbostadshus.

För vilka typer av fastigheter gäller stödet?

Stödet gäller för byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter (hyresrätter, bostadsrätter eller kooperativa hyresrätter) vilket innebär att mer än hälften av den totala ytan måste vara bostadslägenheter.

Hur mycket stöd kan man få?

Små företag kan som mest få 50 procent av de stödberättigande kostnaderna betalda.

Små företag är företag som har färre än 50 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Medelstora företag kan som mest få 40 procent av de stödberättigande kostnaderna betalda.

Medelstora företag är företag som har färre än 250 anställda och vars omsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balandsomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Stora företag kan som mest få 30 procent av de stödberättigande kostnaderna betalda.

Stora företag är företag med minst 250 anställda och där omsättningen är minst 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som är minst 43 miljoner euro.

För alla företag gäller att högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med Länsstyrelsens beslut om stöd (förskottsutbetalning).

Vilka åtgärder är stödberättigande?

För att en åtgärd ska klassas som energieffektiviserande måste åtgärder leda till en förbättring av fastighetens energiprestanda.

Fastighetens energiprestanda baseras på dess primärenergital som beskriver hur energieffektiv fastigheten är.

Stödet betalas endast ut om den energieffektiviserande åtgärden gör att primärenergitalet förbättras med minst 20 procent.

Hur ansöker man om stödet?

Du ansöker om stödet hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten finns. Utbetalningen av stödet görs sedan av Boverket.