Här hittar du vanliga frågor och svar om sprayisolering. Hittar du inte svaret på din fråga nedan är du välkommen att kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor gällande sprayisolering.

Skumisolering är en sorts isolering som har otroligt många positiva sidor. Det går att använda i princip var som helst och fäster på alla underlag. Det är fuktavvisande, man minskar risken för skadedjur, mindre underhåll, bra ljudisolering och med dess otroliga isoleringsförmåga minskar man elförbrukningen.

Polyuretanisolering är en tvåkomponentsprodukt i vätskeform som med särskild utrustning sprayas med högtryck i utrymmen där den expanderar upp till 80 gånger sin ursprungliga volym inom några sekunder och sedan stelnar till fast form. Effektiv och miljövänlig isolering för byggnader. Isoleringen kallas polyuretanisolering, sprayisolering eller expanderande isolering.

Sprayisolering har funnits i över 30 år. Ursprungligen användes den primärt inom kylskåp och liknande produkter och innehöll från början karbamidformaldehyd och även CFC (klor-fluor-kol-föreningar) vilket inte längre används då det är klassat som hälsofarligt. Dagens isolering innehåller ingen karbamidformaldehyd eller CFC utan istället miljövänliga ämnen som har noll påverkan på ozonlagret.

Ja, produkten är miljövänlig och säker och studier visar att den inte släpper ut giftiga gaser eller kemikalier i miljön.

För att mögel ska kunna överleva och växa krävs fukt, värme och en näringskälla för möglet. Polyuretanisolering innehåller ingen näring och kan därför inte ge näring till mögel. Utöver att inte själv kunna mögla så eliminerar även sprayisoleringen luftgenomträngning i de utrymmen där den applicerats och därmed även möjligheten till kondens och minimerar risken för att fukt samlas.

Isoleringen bidrar inte som bränsle vid en brand och kan inte fatta eld på egen hand när brandkällan avlägsnats. Den förstörs däremot av eld som vilken annan isolering som helst så byggbranschens standardregler för brandskydd gäller vid användande av isoleringen.

Vid händelse av brand avges det, precis som från alla organiska material, vissa ämnen från isoleringen. Det avges en mängd olika gaser där koldioxid och kolmonoxid är de huvudsakliga. Sprayisoleringen är likvärdigt med andra isoleringsmaterial på denna punkt.

Nej. Om en bit polyuretanisolering placeras i vatten så flyter den och när den plockas upp ur vattnet torkar den snabbt och har inte tappat någon av sina isoleringsegenskaper.

Nej, isoleringen är varken alkalisk eller sur och lämpar sig därför mycket väl att använda till metallkonstruktioner.

Isoleringen innehåller inget näringsvärde och lockar därför inte skadedjur att äta av den. Den är även helt tätslutande och hindrar därmed insekter och liknande att ta sig in i håligheter i byggnationen. Skulle ett djur dock få för sig att gnaga sig igenom så går inte det att förhindra.

Nej, polyuretanisoleringen kommer inte att sjunka ihop eller på något annat sätt tappa sina isolerande egenskaper så länge huset står kvar.

Nej. Som alla riktiga lösningar så är polyuretanisolering mycket kostnadseffektivt. Utöver dess isolerande egenskaper så eliminerar det även de bekymmersmoment som traditionell isolering orsakar. Korrekt utförd installation av någon av våra utbildade installatörer garanterar dig en ekonomiskt hållbar lösning för dina isoleringsbehov för extremt lång tid.

Nej, sprayisolering måste installeras av en godkänd installatör. Det finns för övrigt ingen appliceringsutrustning lämpad för hemmabruk.


Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™
magnus@foamking.se
070-813 60 06


Lucas Söderholm
Panel, kylrum, frysrum, viltkyl, jakt, tillbehör, kommun, produkter
lucas@foamking.se
070-995 15 45


Lotta Hansen
Ekonomi
lotta@foamking.se