Vad är polyuretanskum?

PolyuretanskumPolyuretan (även kallat PUR) är ett material som finns i många produkter vi använder idag. Polyuretan kan ha olika materialegenskaper och kan vara i kompakt form, elastisk form eller i skumform (polyuretanskum). Materialet har både god nötningsbeständighet samt väldigt goda isolerande egenskaper.

Polyuretan har funnits i över 50 år och användningsområdena är många. För ungefär 30 år sedan började man att använda polyuretanskum för att isolera fastigheter och idag är detta ett både vanligt och effektivt sätt att isolera sitt hus.

När man sprutisolerar hus används en speciell tvåkomponentsprodukt (som innehåller polyol och isocyanat) som sprutas på det som ska isoleras och bildar då en skarvfri och vattenavvisande isolering som både är luft- och ångtät.

Sluten cell-isolering

Vid isolering av de yttre delarna av ett hus används så kallad ”sluten cell-polyuretan” vilket är bland det mest energieffektiva isolerande materialet som finns tillgängligt idag. Sluten cell-isolering innehåller en isolerande gas som finns kvar i de slutna cellerna och ger materialet en hög isoleringsförmåga. De slutna cellerna ger också polyuretanskummet en mycket effektiv luftbarriär samt mycket lågt vatten- och gasgenomsläpp och en utmärkt motståndskraft mot vatten.

Öppen cell-isolering

Vid isolering av exempelvis mellanväggar inomhus är öppen cell-isolering en bra lösning. Öppen cell-isolering har inte samma täthet som stängd cell-isolering men har fortfarande utmärkta isoleringsegenskaper och ger en skarvfri luftbarriär. Då densiteten är lägre i en öppen cell-isolering och därmed fyller ut mer ger öppen cell-isolering en lägre kostnad för isoleringen än sluten cell-isolering. Den har även utmärkta ljudisolerande egenskaper vilket gör att denna typ av isolering passar väl inomhus i väggar och mellanbjälklag. Då öppen cell-isolering eliminerar luftrörligheten mellan väggarna förbättrar den även luftkvalitén inomhus.

Säkerhet och miljö

Sprutisolering med polyuretan innehåller inga ozonnedbrytande kemikalier, cellulosafibrer, HCFC eller asbest. Då sluten cell-isolering inte bryts ner eller försämras över tid finns det heller ingen risk att skadliga fibrer eller gaser släpps fria och påverkar luftkvalitén inomhus. Denna typ av isolering ger också stabilitet och ökar den strukturella styrkan. Isoleringen innehåller heller inga frätande ämnen och påverkar inte grundvattnet negativt. Du kan läsa mer om polyuretan och andra plaster på Naturskyddsföreningens hemsida.

Spara energi

En bidragande orsak till växthusgaser och CO2-utsläpp är förbränningen av fossila bränslen för uppvärmning av fastigheter. Genom sin isolerande förmåga sänks energiförbrukningen i en fastighet som är isolerad med polyuretan vilket i sin tur innebär att mindre el behöver produceras för uppvärmningen.

Hållbarhet

Polyuretanisolering har lång hållbarhet vilket gör att denna typ av isolering inte behöver bytas ut under lång tid och därmed behöver man inte tillverka nytt material vilket sparar på jordens resurser.

När använder man polyuretanskum?

Polyuretan finns nästan överallt i samhället idag. Du hittar polyuretan i bland annat:

 • Stolar
 • Sängar
 • Bilar
 • Flygplan
 • Kyl & frys
 • Hus
 • Kläder & textilier

Hus och fastigheter

Då polyuretanskum har en snudd på oöverträffad isoleringsförmåga används det ofta när man ska isolera hus och fastigheter. Du kan använda dig av polyuretan när du vill isolera vind, källare, golv eller tak. Polyuretanskum och sprutisolering används exempelvis när du vill täta och isolera ett vindsutrymme och göra om det från en kallvind till en beboelig del av huset.

Polyuretanisolering löser bland annat problem med:

 • Kalla golv
 • Kalldrag
 • Kalla ytterväggar

Kalla golv

Har du kalla golv eller golvdrag i huset beror detta antagligen på att det finns oisolerade hålrum där kall luft tränger upp genom brädor eller springor och kyler ner golvet. Genom att isolera hålrummet får du ett varmt och dragfritt golv.

Kalla ytterväggar

I äldre hus finns det ofta en luftspalt (ett hålrum i ytterväggen) som skapar kalldrag i huset. Genom att sprutisolera hålrummet slipper du kalldraget och sänker samtidigt dina uppvärmningskostnader.

Polyuretanisolering för lager och industrilokaler

Sprutisolering passar bra för många olika typer av lager och industrilokaler. Det kan vara alltifrån fryslager, sorteringshallar till andra typer av produktionslokaler. Med polyuretanskum får du en energieffektiv och fuktavvisande isolering av dina lokaler.

Polyuretanisolering för Lantbruk

Isolering med polyuretan går att använda på många olika underlag. Du kan sprutisolera plåtkonstruktioner, träkonstruktioner och betongkonstruktioner. Har du exempelvis en plåthall eller en äldre trälokal så är polyuretanisolering perfekt när du ska isolera denna typ av lokal.

Många gånger utnyttjas inte äldre byggnader fullt ut på grund av dålig isolering men med polyuretanskum får du högsta möjliga isolervärde och kan nyttja din lokal fullt ut.

Då polyuretanskum är fuktavvisande passar denna typ av isolering perfekt när du ska lagra exempelvis potatis och andra grödor som avger mycket fukt.

Polyuretanisolering för byggbranschen

Vi hjälper dig som arbetar inom byggbranschen med rätt isolering. Polyuretan är ett kostnadseffektivt material som sparar tid och ger dig rätt förutsättningar att kvalitetssäkra din produktion och leverera energisnåla hus.

Vi hjälper även till med råd kring gällande regler och lagar samt vilka typer av produkter du bör använda för ditt byggprojekt.

Fördelar med polyuretanskum

Det finns många fördelar med att använda polyuretan och polyuretanskum vid isolering av hus.

En fördel är att det krävs mindre utrymme för att uppnå ett högt U-värde (materialets isoleringsförmåga) när man använder sig av polyuretanisolering jämfört med exempelvis glasfiber eller andra isoleringsmetoder.

Exempel på tjockleken på olika material med samma teoretiska u-värde:

Exempel på tjockleken på olika material med samma teoretiska u-värde

Att sprutisolering med polyuretanskum kräver mindre plats gör att denna typ av isolering inte heller tar så mycket av boendeytan som annan typ av isolering gör.

En annan fördel med att isolera ditt hus med denna lösning är att du eliminerar allt luftläckage och ger ditt hus ett skydd mot både fukt och mögel. Med polyuretanskum får du isolering, ljuddämpning, fukt- och ångspärr i en och samma lösning.

Dess goda isoleringsförmåga är det som gör att en frys kan ha en innetemperatur på -20 grader när rummet den står i har en temperatur på +20 grader samtidigt som frysen har AAA-betyg i energianvändning. Denna goda isoleringsförmåga gör att personer som har isolerat sitt hus med polyuretanskum sparar både energi och pengar då deras uppvärmningskostnader sjunker.

Isolering med polyuretan är inte bara bra för att behålla värmen i huset. På sommaren när det är varmt ute håller även isoleringen värmen utomhus stången. Detta innebär att man håller kvar värmen i huset under de kalla vintermånaderna och stänger den ute under de varma sommarmånaderna och du får ett bättre inomhusklimat året om.

Andra fördelar är dess beständighet och hållbarhet. En fastighet som är isolerad med polyuretan håller längre och kräver mindre underhåll.

Här är ett par exempel på fördelarna med polyuretanisolering:

 • Helt skarvfri och utan fästpunkter
 • Ger en energibesparing på upp till 70 procent
 • Minskar (eller eliminerar) värmeöverföring genom konstruktionen
  Förhindrar att allergener eller damm tar sig igenom isoleringen
 • Minskar kostnaden för uppvärmning eller kylning
 • Motverkar mögelpåväxt
 • Lufttät och ångbromsande

Husisolering

Sprutisolering med polyuretanskum är en av de mest energieffektiva typerna av husisolering och ger en god energibesparing vilket sänker uppvärmningskostnaderna.

Värmeförlusten i ett hus beror på olika saker.

Nedan ser du ett diagram som beskriver vilka delar som ger högst värmeförlust i ett hus:

Diagram över värmeförlust i en fastighet

Isolering av tak

Taket är ofta där den största värmeförlusten äger rum. Detta beror i sin tur på att värme alltid stiger uppåt. Om taket inte är rätt isolerat sipprar värmen ut från taket istället för att stanna kvar i huset vilket ger högre uppvärmningskostnader. Med rätt typ av takisolering behåller du värmen i huset och sparar in på dina uppvärmningskostnader.

Då polyuretanisolering har hög isoleringsförmåga, är 100 procent skarvfri, håller i generationer och inte bygger på tjockleken på konstruktionen är det idag många byggare som använder sig av denna typ av takisolering.

Takisolering med polyuretanskum

Isolering av vägg

Om du ska renovera inomhus, öppna upp en vägg eller byta fasaden utomhus är det rätt tillfälle att även tilläggsisolera väggarna. Polyuretanisolering av väggar fungerar både från utsidan och på insidan.

Isolering av vägg från utsidan

Många hus (speciellt hus från 70- och 80-talet) har ofta väggar med en begränsad tjocklek. Vanlig traditionell isolering med exempelvis glasfiber tar ofta mycket plats vilket stjäl värdefulla kvadratmeter av boendeytan i huset. Då polyuretanisolering tar mycket mindre plats och inte kräver lika mycket yta förlorar du inte lika mycket utrymme inomhus samtidigt som du sänker dina drift- och uppvärmningskostnader.

Isolera källare och krypgrund

När du isolerar din källare eller krypgrund med polyuretanskum förbättrar du inomhusklimatet. Polyuretanisoleringen agerar som en fuktspärr och motverkar mögeltillväxt vilket är viktigt vid isolering av just källarutrymmen. Den utmärkta isoleringsförmågan får du på köpet.

Sprutisolering av källare

Isolering av vind

När du isolerar din vind med polyuretanskum kan du omvandla en kallvind till en vindslägenhet. Du får då mer boendeutrymme, lägre uppvärmningskostnader samt ett högre värde på huset då det helt plötsligt finns ett beboeligt utrymme till i fastigheten.

En stor fördel med att använda polyuretanisolering av din vind är att denna lösning inte kräver lika utrymme (tjocklek) för att få ett likvärdigt isolervärde som när man använder exempelvis glasfiberisolering. Detta innebär att man inte behöver regla upp befintliga takstolar för att skapa det extra utrymme som behövs vid traditionell isolering. Detta sänker dina kostnader för själva isoleringen samtidigt som det frigör mer utrymme i ditt vindsutrymme.

Polyuretanisolering av vind

Välj Foam King Sweden AB när du ska isolera din fastighet

Vi har arbetat med polyuretanisolering sedan 2011 och hjälper fastighetsägare, privatkunder samt stat och kommun med frågor gällande isolering.

Vi erbjuder marknadens bästa isolering och erbjuder isoleringsarbeten från Trelleborg i söder till Umeå i norr. Med vårt stora nätverk av entreprenadstationer hjälper vi dig på plats i nästan hela Sverige.

Vi har tillsammans med Synthesia Internacional SLU tagit fram isolering som har högsta möjliga brandklass (Bs1-DO).

Vi erbjuder:

 • Isoleringsmaterial av högsta klass
 • Kvalitetssäkrade isoleringsarbeten
 • Konkurrenskraftiga priser

Välkommen att kontakta oss redan idag när du har frågor gällande isolering av din fastighet.