Eftersom produktionen av växthusgaser och speciellt CO2 ansvarar för mycket av den klimatförändring som vi upplever, så verkar det logiskt att först undersöka hur vi kan minska utsläppen av dessa gaser.

En av de största bidragande orsakerna till CO2-­utsläppen är förbränningen av fossila bränslen för att värma eller kyla våra byggnader. Därför är det ytterst viktigt att minska den mängd koldioxid som vi producerar, genom att göra våra byggnader mer energieffektiva. Värmeisolering är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att påbörja denna process.

Diagram - Klimatlösningar

Byggnader – Europas största energisparpotential

Med sina 40 % är byggnadssektorn, dvs. bostäder och kommersiella byggnader den sektor som förbrukar mest energi, och med sina 36 % även den som släpper ut mest CO2 inom EU. sektorn har en betydande outnyttjad potential för kostnadseffektiva energibesparingar som,

om det genomförs, skulle innebära att den slutliga konsumtionen av energi inom EU skulle minska med 11 % år 2020. Detta innebär att byggnadssektorn är den största kostnadsbesparande potentialen av alla sektorer.

Omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda som antogs i maj 2010, går i spetsen för nya byggnader. Från 2019 och framåt ska alla nya offentliga byggnader och från 2021 ska alla nya byggnader ha krav på ”nästan noll energi”.

Diagram - Energisparpotensial

PU – Isolering för hållbarhet

Genom att använda Brundtlands definition på byggnadssektorn, skulle hållbart byggande kunna beskrivas som processen att utveckla uppbyggda miljöer, som balanserar ekonomisk genomförbarhet med att spara på resurser, minska miljöpåverkan och ta hänsyn till sociala aspekter.

Alla typer av isolering kan spela en roll vid förbättring av energieffektiviteten i byggnader och när vi ska minska CO2­utsläppen, men detta dokument ser på PU­-isoleringens speciella egenskaper och hur det passar in i modellen med de tre pelarna för hållbarhet.

Ladda hem broschyr (PDF)


Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™, konstruktör
magnus@foamking.se
070-813 60 06

Lucas Söderholm
Panel, kylrum, frysrum, viltkyl, jakt, tillbehör, kommun, produkter
lucas@foamking.se
070-995 15 45

Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™
magnus@foamking.se
070-813 60 06