• Injektering Foam King
  • Injektering Foam King

Injektering – När du ska isolera i minimala utrymmen

Injektering innebär att flytande polyuretan sprutas in i ett eller flera svårtillgängliga utrymmen.

Här är ett par exempel på när man kan använda injektering:

  • När ett hålrum ska fyllas i ett bjälklag
  • När man ska isolera en stålbalk
  • När man ska täta defekter i en fasad
  • När man ska laga tjälskador i vägen

Användningsområdena är många men kräver stor precision av den som utför injekteringen.

Foam King utför injekteringsarbeten flera gånger i månaden och vi har lång erfarenhet av denna typ av isoleringsform. Injektering är ett specialområde inom polyuretan som används allt flitigare vid extremt svårtillgängliga utrymmen som ändå har högt ställa isoleringskrav.

Vi borrar endast små hål för att kunna injektera oavsett om det är i golv, väggar eller tak. Vi gör därmed minimal åverkan samtidigt som du som kund får maximal nytta

Injektering är både snabbt, kostnadseffektivt och framförallt når den in i de mest otillgängliga utrymmena.

Kontakta oss för mer information och en kostnadsfri offert.