Projektbeskrivning

Trafikverket och NCC ser fördelarna med Foam King och våra enormt mångsidiga produkter. Med vår injekteringsisolering, som inte lämnar något hålrum åt slumpen, har vi har fyllt upp, stabiliserat och fogat cirka 60 meter hålrum och sprickor efter erosionsskador på en Europaväg i södra Skåne. 100 procent täthet som inte gick att uppnå på annat sätt än med vår polyuretanlösning.