Gröna produkter

På Synthesia Technology använder vi återvunnen PET från plastflaskor vid tillverkning av polyoler, en viktig råvara som används vid tillverkning av högpresterande isolering. Vi visar att det är möjligt att använda plastavfall på ett ansvarsfullt sätt och cykla upp det till helt nya produkter som hjälper till att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen, till förmån för alla. På detta sätt främjar vi utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi.

Polyuretan Spray S-35 HFO/ECOPLUS tillverkas av:

  • 4 % Återvunnen PET
  • 3 % Produkter av förnybart ursprung
  • 10 PET flaskor per m² för applicerat skum*

*Utgående från en tjocklek på 10 cm och en applicerad densitet på 43 kg/m³.

Användningar

Polyuretanspray-system appliceras genom att spraya med en högtrycksutrustning som försetts med värme, med ett blandningsförhållande på 1:1 i volym. De huvudsakliga användningsområdena är värmeisoleringen av byggnadsavslutningar, hus (partitionering), industribyggnader, gårdar, etc. med en formgjuten densitet på 38 till 48 g/l.

Fördelar i appliceringen:

  • Total motverkan av värmebryggor. Isoleringen har varken skarvar eller sprickor, eftersom isoleringen är kontinuerlig.
  • God vidhäftning till underlaget. Inget klister eller häftämnen krävs för installationen.
  • Möjlighet att utföra isolation och vattentätning i ett och samma förfarande. Denna egenskap beror på dess vattentäta struktur med stängda celler samt dess kontinuerliga applicering, vilket innebär att inga skarvar bildas.
  • Rörlighet. Det går att nå vilket ställe som helst snabbt, utan att behöva transportera eller lagra skrymmande produkter som annat isoleringsmaterial.
  • Porös tätning för ljudisolering.
  • Ökar boytan jämfört med andra isoleringsmaterial.

Ladda hem broschyr (PDF)


Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™, konstruktör
magnus@foamking.se
070-813 60 06

Lucas Söderholm
Panel, kylrum, frysrum, viltkyl, jakt, tillbehör, kommun, produkter
lucas@foamking.se
070-995 15 45

Magnus Vigstrand
Privat, bygg, lantbruk, GREAT STUFF™
magnus@foamking.se
070-813 60 06