Ett mycket spännande projektet åt Max IV Lab i Lund. Foam Kings framgångar med Sveriges bästa isolering fortsätter. S35 Hfo EcoPlus som är framtagen i ett samarbete mellan Synthesia och Foam King är den enda slutna cellisoleringen i sitt slag i hela Skandinavien.